PGD Rimske Toplice
PGD
Rimske Toplice
PGD Rimske Toplice
PGD
Rimske Toplice
Aškerčeva cesta 6, SI-3272 Rimske Toplice
PGD Rimske Toplice - Facebook PGD Rimske Toplice - Youtube PGD Rimske Toplice - Telefon
PGD Rimske Toplice
PGD
Rimske Toplice
PGD Rimske Toplice
PGD
Rimske Toplice
Zgodovina - Obdobje po 2. svetovni vojni

Prostovoljna gasilska čete Rimske Toplice, je dne 4. avgusta 1946 pri gasilskem domu praznovala 25. letni jubilej s prevzemom in blagoslovitev motorne brizgalne.
 
Leta 1948 je bila na podlaga zakona o prostovoljnih gasilskih društvih 1948 izvršena reorganizacija gasilske čete Rimske Toplice. Tega leta (ali leto kasneje 1949) je bila nabavljena tudi večja motorna brizgalna.

Leta 1950 so pripravili načrt za preureditev gasilskega doma, organizirali nabiralno akcijo in zbrali tudi les. Opravljeno je bilo veliko ur prostovoljnega dela.

Zaradi oddaljenosti nekaterih naselij je bila izpostavljena potreba po ustanovitvi gasilske desetine za vasi: Lože, Vodiško, Škofce in Gračnica, društvo bi dalo na razpolago ročno brizgalno.
 
Leta 1952 je Prostovoljno gasilsko društvo Rimske Toplice razvilo društveni prapor.

Leta1953 je bil pod okriljem PGD Rimske Toplice ustanovljen gasilski vod v Tovarni lesne galanterije na Gračnici in je štel 16 članov.

Društvo je leta 1954 dobilo prvo električno sireno.

Leta 1955 so po naseljih Senožete, Brestanica in Lokavec organizirali gasilske trojke imenovani so bili vodje teh trojk, tiste so bile opremljene z najnujnejšem orodjem. Uvedene so bile matična in materialna knjiga.
 
Leta 1962 je zastopnik gasilske enote Tovarna lesne galanterije poročal, da šteje enota 22 članov (9 moških in 13 žensk), imeli so 10 vaj in 4 predavanja za novince, enota je delovala do leta 1991. Med člani operativne enote na Gračnici ne smemo pozabiti Veršec Ernesta (tudi Veršec Stanko), ki je bil gonilna sila in tudi inovator za marsikatero požarno varnostno napravo. Delo industrijskega gasilskega voda Tovarne lesne galanterije je po letu 1970 začelo pešati, delno je bila za to odgovorna tudi uprava.
 
PGD Rimske Toplice je leta 1968 z lastnimi sredstvi in sredstvi krajevne skupnosti kupilo rabljeno terensko vozilo  FIAT Campagnola, leta 1979 pa novo poveljniško vozilo - terensko vozilo UAZ ki ga je zagotovila GZ Laško.
 
V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja se je s priseljevanjem na območje Rimskih Toplic povečala tudi požarna ogroženost, gasilci niso imeli prostorskih pogojev niti dovolj opreme, da bi zagotavljali primerno požarno varnost.

Leta 1978 so začeli razmišljati o popravilu gasilskega doma, ker je obstoječi začel razpadati, najbolje pa bi bilo zgraditi nov gasilski dom.

Gradbeno podjetje Laško je v letu 1980 opravilo razna zidarska in obrtniška dela na gasilskem domu (prekrita je bila streha, pozidan novi dimnik, popravilo ometa na fasadi in notranjih stenah. Gasilska zveza Laško je konec sedemdesetih in začetku osemdesetih let zagotavljala sredstva za normalno delo (nabava bencina). Prav tako se je začelo organizirano usposabljanje članov vseh gasilskih društev.

Ekipa PGD Rimske Toplice se je leta 1981 prvič udeležila občinskega gasilskega tekmovanja, ki ga je organizirala Gasilska zveza Laško.

Leta 1995 je bilo iz sredstev GZ Laško nabavljeno orodno vozilo VW 35-LT, uradno prevzeto ob 75 - letnici delovanja gasilstva v Rimskih Toplicah.
 
Od leta 1995 dalje so potekale aktivnosti za pridobitev primerne lokacije za nov gasilski dom, ki je bil zgrajen leta 2010 na zemljišču, ki ga je občina Laško dobila namensko za izgradnjo slednjega.

Na začetku leta 2000 je bilo nabavljeno terensko vozilo LADA Niva 1.7 i, kot poveljniško vozilo, in je služilo do leta 2013.

Ob 80. obletnici PGD Rimske Toplice, je bila 9.6.2001 na šolskem igrišču po uradni slovesnosti gasilska veselica.
 
2013 je bilo nabavljeno  vozilo GVC 16-24, znamke IVECO s pomočjo lastnih sredstev, sredstev GZ Laško in sredstev občine Laško. Znatni delež so prispevali krajani Rimskih Toplic.
 
2014 je bilo nabavljeno poveljniško vozilo Nissan Navara. Dodatna oprema, je bila vgrajena v letošnjem letu (2021).PGD Rimske Toplice - Facebook PGD Rimske Toplice - Telefon PGD Rimske Toplice - Telefon