PGD Rimske Toplice
PGD
Rimske Toplice
PGD Rimske Toplice
PGD
Rimske Toplice
Aškerčeva cesta 6, SI-3272 Rimske Toplice
PGD Rimske Toplice - Facebook PGD Rimske Toplice - Youtube PGD Rimske Toplice - Telefon
PGD Rimske Toplice
PGD
Rimske Toplice
PGD Rimske Toplice
PGD
Rimske Toplice
Zgodovina - Obdobje med 2. svetovno vojno

V času 2. svetovne vojne je bilo gasilsko društvo močno prizadeto, uničene so bile vse delovne in paradne obleke, ves sanitetni material, ostali inventar in delno tudi arhiv.
Ko so najbolj odgovorni uvideli, da hoče okupator uničiti vso imovino, kot tudi zapise, je tajnik Repin Ignac, uspel umakniti ves arhiv, Mlakar Ferdinand in Razboršek Ludvik pa sta uspela ohraniti velik del opreme.
 
Žal pa so bili žrtve okupatorja naslednji člani: Čanžek Valter, Plahuta Albert, Androjna Karl, Stopar Ludvik, Godec Viktor in Vovk Jurij.

Njim v čast so postavili na vidno mesto v starem gasilskem domu spominsko ploščo, danes je na varnem mestu v novem gasilskem domu.PGD Rimske Toplice - Facebook PGD Rimske Toplice - Telefon PGD Rimske Toplice - Telefon