PGD Rimske Toplice
PGD
Rimske Toplice
PGD Rimske Toplice
PGD
Rimske Toplice
Aškerčeva cesta 6, SI-3272 Rimske Toplice
PGD Rimske Toplice - Facebook PGD Rimske Toplice - Youtube PGD Rimske Toplice - Telefon
PGD Rimske Toplice
PGD
Rimske Toplice
PGD Rimske Toplice
PGD
Rimske Toplice
Zgodovina - Gradnja gasilskega doma 1926-1928

V stavbni odbor gasilskega doma so bili izvoljeni: Dvoršak, Bregar, Galof, Vengust, Ljubej in Golob. Dvoršak, Supan in Ljubej so bili pooblaščeni, da stopljo v kontakt s prodajalcem zemljišča, in če bodo nakupni pogoji ugodni, lahko sklenejo tudi kupno pogodbo.

kupna pogodba med Marto lvanjševec Bevk (ženo pokojnega podpolkovnika Bevka) in gasilskim društvom je bila podpisana pri notarju dr. prislanu v Laškem. Marto Ivanjševec Bevk so zaprosili za že izdelane načrte za stavbo in za zapisnike, ki so se vodili na stavbišču, odmero pa je moral izvesti državni geometer. Potem so stekla tudi gradbena dela.

5. avgusta 1928 je bila slovesna otvoritev gasilskega doma, >kumica< je bila Amalija Uhlich. (občina Laško je 7. julija 1972 prenesla pravico uporabe parc. št. 982/3 na PGD Rimske Toplice, ker to prej še ni bilo urejeno v zemljiški knjigi).

Na članskem sestanku 28. junija 1931 je bil sprejet sklep, da se načelnik Karol Dvoršak imenuje za prvega častnega člana društva.

22. oktobra 1933 se je gasilsko društvo preimenovalo v gasilsko četo.

Po pogodbi, sklenjeni leta 1935 med gospodom Mihaelom Kajtna kot prodajalcem in kupcem Francem Anderluhom ter Upravnim odborom PGČ Rimske Toplice, je PGČ pridobila popolno last na parceli št. 982 nad studencem na levi strani nad gasilskega doma, kjer naj bi gradila svoj rezervoar.PGD Rimske Toplice - Facebook PGD Rimske Toplice - Telefon PGD Rimske Toplice - Telefon